Check DNS Record


DNS adalah kepanjangan dari Domain Name System, bila diterjemahkan artinya sistem penamaan domain. Kegunaanya mirip seperti buku alamat. DNS ini berguna untuk menerjemahkan alamat domain menjadi IP Address. Contoh nama domain google.com, yahoo.com, bing.com, kadal.id.

DNS menggunakan port 53 untuk berkomunikasi dengan DNS Server. Port ini dialokasikan oleh lembaga IANA

DNS Record


DNS record yang umum digunakan

# Keterangan
A digunakan untuk memetakan hostname/domain ke IPv4
AAAA digunakan untuk memetakan hostname/domain ke IPv4
CNAME Canonical name digunakan untuk membuat alias
MX Mail Exchanger digunakan untuk menyimpan data mail server
NS Digunakan untuk menyimpan Authoritative Name Server. NS ini yang berguna sebagai DNS Server untuk domain
PTR Digunakan untuk reverse alamat IP ke nama domain